# Player

Team

Matches

Batting

Bowling

Fielding

Other

MOM #

Total

1 Arsalan Malik
 Karachi Gym Khana
1 202 0 0 50 1 252
2 Azhar Khan
 Karachi Gym Khana
1 201 0 20 0 0 221
3 Hafsa Khalid
 Karachi Gym Khana
1 96 0 0 0 0 96
4 Rehan Shaikh
 Sdcc
1 93 0 0 0 0 93
5 Arham Latif
 Sdcc
1 93 0 0 0 0 93
6 Maham Tariq
 Karachi Gym Khana
1 0 70 0 0 0 70
7 Ahsen Wali Khan
 Sdcc
1 4 40 0 0 0 44
8 M Hussnain
 Karachi Gym Khana
1 40 0 0 0 0 40
9 Taha Zindami
 Karachi Gym Khana
1 0 30 10 0 0 40
10 Omar Shahid
 Sdcc
1 39 0 0 0 0 39
11 Kainat Imtiaz
 Sdcc
1 35 0 0 0 0 35
12 Huraira Sajjad
 Karachi Gym Khana
1 31 0 0 0 0 31
13 Ali Mufti
 Sdcc
1 31 0 0 0 0 31
14 Dennis Freedman
 Sdcc
1 31 0 0 0 0 31
15 Rafay Safdar
 Karachi Gym Khana
1 0 30 0 0 0 30
16 Soha Baig
 Karachi Gym Khana
1 0 30 0 0 0 30
17 Shaharyar Malik
 Karachi Gym Khana
1 0 20 10 0 0 30
18 Ayesha Malik
 Sdcc
1 22 0 0 0 0 22
19 Babar Mufti
 Sdcc
1 0 20 0 0 0 20
20 Muhammad Najam
 Sdcc
1 0 0 10 0 0 10
21 Danish Qureshi
 Karachi Gym Khana
1 0 0 10 0 0 10
22 Jaweria Noor
 Karachi Gym Khana
1 4 0 0 0 0 4
23 Shahram Rasool
 Sdcc
1 3 0 0 0 0 3
24 Insheeqa Asad
 Sdcc
1 3 0 0 0 0 3
25 M Shahmir
 Sdcc
1 0 0 0 0 0 0
26 Yusra Amir
 Karachi Gym Khana
1 0 0 0 0 0 0
27 Soha Baig
 Sdcc
1 0 0 0 0 0 0
28 M Khansha
 Sdcc
1 0 0 0 0 0 0
29 Fareed Kasi
 Karachi Gym Khana
1 0 0 0 0 0 0
30 Kainat Imtiaz
 Karachi Gym Khana
1 0 0 0 0 0 0
31 Shahzad Jumani
 Sdcc
1 0 0 0 0 0 0
32 M Daanish
 Sdcc
1 0 0 0 0 0 0
33 Adeel Mansha
 Sdcc
1 0 0 0 0 0 0
34 Javeria Arif
 Karachi Gym Khana
1 0 0 0 0 0 0
35 Yaseer Mufti
 Sdcc
1 0 0 0 0 0 0
36 Aresha Malik
 Sdcc
1 0 0 0 0 0 0
37 Areeja Naveed
 Sdcc
1 0 -10 0 0 0 -10
38 M Abdullah
 Sdcc
1 0 -10 0 0 0 -10
39 M Zeeshan
 Sdcc
1 0 -20 10 0 0 -10
40 Adnan Amjad
 Sdcc
1 3 -20 0 0 0 -17
41 Sajid Salim
 Karachi Gym Khana
1 0 -20 0 0 0 -20
42 Maham Tariq
 Sdcc
1 0 -20 0 0 0 -20
43 Rehman G
 Karachi Gym Khana
1 0 -20 0 0 0 -20
44 Yusra Ali
 Sdcc
1 -10 -20 0 0 0 -30