Fielding Stats

Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
# Player Matches Catches WK Catches Direct RO InDirect RO Stumpings Total
1
Azhar Khan
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 1 0 0 1
2
Danish Qureshi
(Karachi Gym Khana)
1 1 0 0 0 0 1
3
M Zeeshan
(Sdcc)
1 1 0 0 0 0 1
4 1 0 1 0 0 0 1
5
Shaharyar Malik
(Karachi Gym Khana)
1 1 0 0 0 0 1
6
Taha Zindami
(Karachi Gym Khana)
1 1 0 0 0 0 1
7 1 0 0 0 0 0 0
8 1 0 0 0 0 0 0
9 1 0 0 0 0 0 0
10
Ali Mufti
(Sdcc)
1 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0 0 0
14
Arsalan Malik
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
15 1 0 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0 0 0
18
Fareed Kasi
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
19
Hafsa Khalid
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
20
Huraira Sajjad
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
21 1 0 0 0 0 0 0
22
Javeria Arif
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
23
Jaweria Noor
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
24 1 0 0 0 0 0 0
25
Kainat Imtiaz
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
26
M Hussnain
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
27 1 0 0 0 0 0 0
28
M Shahmir
(Sdcc)
1 0 0 0 0 0 0
29
M Khansha
(Sdcc)
1 0 0 0 0 0 0
30
M Daanish
(Sdcc)
1 0 0 0 0 0 0
31 1 0 0 0 0 0 0
32
Maham Tariq
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
33 1 0 0 0 0 0 0
34
Rafay Safdar
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
35 1 0 0 0 0 0 0
36
Rehman G
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
37
Sajid Salim
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
38 1 0 0 0 0 0 0
39 1 0 0 0 0 0 0
40
Soha Baig
(Sdcc)
1 0 0 0 0 0 0
41
Soha Baig
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0
42 1 0 0 0 0 0 0
43
Yusra Ali
(Sdcc)
1 0 0 0 0 0 0
44
Yusra Amir
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0