Batting stats

Most Runs
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
# Player Mat Inns NO Runs 4's 6's 50's 100's HS SR Avg
1
Arsalan Malik
(Karachi Gym Khana)
1 1 1 54 8 1 1 0 54 174.19 0.00
2
Azhar Khan
(Karachi Gym Khana)
1 1 1 51 6 1 1 0 51 188.89 0.00
3
Hafsa Khalid
(Karachi Gym Khana)
1 1 1 42 4 0 0 0 42 102.44 0.00
4 1 1 1 37 6 0 0 0 37 127.59 0.00
5 1 1 1 29 4 0 0 0 29 193.33 0.00
6
M Hussnain
(Karachi Gym Khana)
1 1 0 18 0 1 0 0 18 105.88 18.00
7 1 1 0 17 2 0 0 0 17 100.00 17.00
8 1 1 0 14 1 0 0 0 14 116.67 14.00
9 1 1 1 12 0 0 0 0 12 60.00 0.00
10
Huraira Sajjad
(Karachi Gym Khana)
1 1 1 11 0 0 0 0 11 110.00 0.00
11
Ali Mufti
(Sdcc)
1 1 0 10 1 0 0 0 10 111.11 10.00
12 1 1 1 10 1 0 0 0 10 100.00 0.00
13 1 1 0 4 0 0 0 0 4 80.00 4.00
14
Jaweria Noor
(Karachi Gym Khana)
1 1 0 4 0 0 0 0 4 57.14 4.00
15 1 1 0 3 0 0 0 0 3 150.00 3.00
16 1 1 0 3 0 0 0 0 3 75.00 3.00
17 1 1 0 3 0 0 0 0 3 33.33 3.00
18
Rafay Safdar
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
19
Maham Tariq
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
20
Soha Baig
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
26
Soha Baig
(Sdcc)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
30
M Zeeshan
(Sdcc)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
31
M Daanish
(Sdcc)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
32
M Khansha
(Sdcc)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
33
M Shahmir
(Sdcc)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
35
Shaharyar Malik
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
36
Taha Zindami
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
37
Fareed Kasi
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
38
Sajid Salim
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
39
Danish Qureshi
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
40
Rehman G
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
41
Javeria Arif
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
42
Kainat Imtiaz
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
43
Yusra Amir
(Karachi Gym Khana)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
44
Yusra Ali
(Sdcc)
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00